Stavitelný výstružník pro velmi přesné otvory

Výstružníky jsou speciální strojírenské nástroje ke zhotovování velmi přesných kruhových otvorů, které slouží jako součásti různých mechanismů, a kde dochází k velmi přesnému spojování otvoru s hřídelí. Velmi zde tedy záleží na jakosti povrchu otvoru a na jeho přesném rozměru. Tyto nástroje dělíme podle jejich tvaru na válcové a kuželové, podle mechanismů na strojní a ruční a podle technologie na pevné, rozpínací a stavitelné. Zhotovují se z nástrojové rychlořezné oceli nebo se používají pro řeznou část destičky ze slinutých karbidů.

ruční výstružník

Otvory vyráběné vrtáním, tedy klasickými vrtáky, nemohou pro tyto účely být dostačující, neboť nejsou natolik přesné a hladké, a je nutné otvor dále upravit do přesnější podoby. Po vyvrtaném otvoru pak musí nastoupit výhrubník, který otvor více zpřesní, a následně výstružník, s nímž se již docílí požadované jakosti a přesnosti.

sada strojírenských nástrojů

Výhody výstružníků

Stavitelnost výstružníku – je vlastnost výhodná z hlediska výroby pro otvory v daném rozsahu rozměrů, kdy na několik průměrů otvorů postačí jen jeden nástroj. Řezné břity se nastavují podle uvedených parametrů v tabulkách pro jednotlivý nástroj. Při nastavování průměru řezné části výstružníku je vždy rozhodující vzdálenost dvou protilehlých řezných břitů.

Nepravidelná geometrie – týká se to rozmístění nožů výstružníku vůči ose souměrnosti, jde o to, že jsou od sebe odděleny pod různými úhly. Tato vlastnost je záměrná, umožňuje přesnější výrobní fázi a docílení požadované tolerance u zhotoveného otvoru.

Přesnost nástrojestavitelný výstružník je finální nástroj pro velmi přesné otvory a počítá se s tím, že na rozdíl od vrtáku, který zhotovuje velké otvory i bez předvrtání, ubírá pouze velmi drobnou třísku. Po vyhrubování se ponechává výstružníku zhruba rozmezí od desetiny milimetru až k jednomu milimetru ubírané třísky.