Čím se liší zábradlí interiérová od těch exteriérových?

Jednou z věcí, které se staly takovou součástí našich životů, že je prakticky nevnímáme, je i zábradlí, a to jak u schodů, tak i to u balkonů a teras. Stalo se zkrátka tak běžným, že jej již prakticky ani nevnímáme.

Tedy pokud není náhodou rozbité či pokud zcela nechybí. Věřte, že pak si jej uvědomíme skutečně důkladně. Má totiž hned několik zásadních funkcí. Tou první je samozřejmě zajištění bezpečnosti, a to jak fyzicky, kdy brání tomu, abychom spadli, tak psychické. Zde se cítíme bezpečněji, neboť mezi námi a onou hloubkou je nějaká fyzická bariéra.

schodiste3

Pokud jde o to u schodišť, pak to slouží i jako opora, a to především lidem starým či nějak hendikepovaným. Avšak i běžní lidé jej ocení, pokud například stoupají do pátého patra bez výtahu. A věřte, že ten například ve starších budovách moc často nenajdete.

Ovšem je třeba uvážit ještě něco. Můžeme mít zábradlí interiérová KMK Design, tedy ta uvnitř budov, i exteriérová, tedy ta, která jsou venku, ačkoliv samozřejmě mohou (a často také jsou) být k budově připojena. Příkladem toho prvního mohou být ta u schodiště v panelových domech, u toho druhého jsou to třeba ta na balkóně.

schodiste4

Je jasné, že oba druhy musí překonávat jiné překážky. Ta uvnitř například nejsou vystavena vnějším vlivům, jako jsou letní a zimní teploty či déšť a sníh, avšak na druhou stranu bývají častěji používána a jsou tedy více vystavena opotřebení.

Tyto rozdíly se samozřejmě musí odrazit v jejich konstrukci i použitém materiálu. Ačkoliv například kov je poměrně běžný u obou druhů, u vnějšího je nutné, aby byl nerezový, a je také nutné pravidelně obnovovat jeho nátěr.

U vnitřního je zase ten problém, že plastový kryt, který je na držadle často upevněn, se častým používáním začne poškozovat. Je tedy nutná jeho oprava.

Jak je vidět, rozdílů je zde poměrně mnoho. Možná bychom si jej tedy měli více všímat. Přeci jen, jednou nám může zachránit život.