Jak vybrat kompresor?

Vybrat správný kompresor není úplně tak jednoduchou věcí, jak by se mohlo stát. Než si jej pořídíme, je dobré si zjistit, jak fungují a teprve poté si vybrat. Podle našich aktuálních i budoucích potřeb potom zohledníme parametry jednotlivých zařízení tak, abychom byli co nejvíce (a také co nejdéle) spokojeni.

portable-air-compressor-1547115

Ze všeho nejdříve si tedy toto zařízení rozdělíme na dvě skupiny dle principu fungování. Získáme tak pístové a šroubové kompresory. V pístovém se vzduch pod pístem stlačuje, čímž pohybuje s klikovou hřídelí, který jedním pohybem vzduch nasaje a druhým jej stlačí a vžene do tlakové nádoby. Jakmile takto nahromadí dostatečné množství vzduchu, spínač vyšle signál k vypnutí zařízení a stlačený vzduch tak lze postupně odebírat. Jakmile jeho množství klesne, zařízení se znovu zapne. Šroubový funguje na principu dvou do sebe zapadajících šroubů, které ale mají speciální tvar, díky němuž jsou schopny otáčením hromadit vzduch a následně jej použít.

screw-1557343

Při výběru je pak třeba zohlednit následující:

  1. Jak častý bude provoz zařízení?

Pro trvalou dodávku vzduchu je lepší si pořídit typ pístový. Ten totiž lze libovolně zapínat a vypínat, aniž by docházelo k jeho přehřívání či poškození.

  1. Kolik vzduchu budu potřebovat?

V příručkách k přístroji zjistíme množství dodávaného vzduchu v litrech na minutu. Potřebnou spotřebu lze vypočítat buď podle spotřeby jednotlivých operací nebo se můžeme řídit orientační tabulkou, která jednotlivá pracoviště rozdělila do přibližných skupin:

  • domácí dílny, huštění pneumatik, stříkání malých ploch = 50-60 l/min;
  • domácí dílny, montážní pracoviště, stříkání středních ploch = 100-260 l/min;
  • pneumatické nářadí středního výkonu, NC stroje s nižší spotřebou, stříkání větších ploch = 260-410 l/min;
  • profesionální provozy, pneumatické nářadí vysokého výkonu, pneuservisy, NC stroje = 410-660 l/min.
  1. V jaké má být kvalitě stlačený vzduch?

Pokud potřebujeme kvalitní vzduch, sáhneme po zařízeních, které jsou vybaveny sušičkou vzduchu. Pokud se chceme zbavit stopy olejů, použijeme bezolejový model.