Přestěhování firmy není lecjaká věc

Přestěhovat byť malou společnost, je veliký problém. U těch větších firem může jít o úplný horor. Jednodušší situace je v případě, kdy se jedná o ryze obchodní firmu. Velice náročné stěhování probíhá u firem, která je výrobní a disponuje řadou těžkých výrobních strojů.

Manažer

Žádná firma si nesmí dovolit několik věcí. Především nesmí ztratit přehled o své dokumentaci, o projektech, denících, o účetních dokladech. Nesmí dojít k úhoně na výpočetní ani jiné technice. Pokud se stěhují i sklady, určitě není žádoucí nějaký zmatek v roztříděném zboží.

Vřele doporučuji v případě stěhování obrátit se na společnost, která má stěhování firem v Praze, takříkajíc v popisu práce. Tedy na profesionály.

Tato firma postupuje podle zkušeností, které nabyla za dlouhá léta své činnosti. Všechno nechá na jednom zaměstnanci. Tento manažer se dostaví na obě místa. Na místo odkud se firma stěhuje, i na místo kam se stěhuje. Jde o zkušeného pracovníka. Vše si prohlédne, spočítá, vykalkuluje. Vám předloží cenovou nabídku. Budete-li souhlasit, dá se do další práce.

Nejdříve podle svého odhadu zmobilizuje další pracovníky. Odborníci odpojí výpočetní a audiovizuální techniku. Další jeho kolegové odborně zabalí, co se zabalit dá. Šanony z regálů uloží do připravených krabic a označí takovým způsobem, že při vybalování je nebude problém uložit do regálů a skříní na původní místo.

Stěhováci

Těžký nábytek se ochrání speciálními obaly. Vše se vynese do připravených stěhovacích vozů, které mají vyřízena všechna potřebná povolení k vjezdu a parkování. Je rovněž zajištěn průjezd v případě, že trasa vede úsekem se sníženým profilem.

Pracovníků, kteří pracují na stěhování, a nastěhování je tak akorát. Nikdo se nefláká, práce krásně odsýpá. Celá akce probíhá rychle, bez zbytečných prodlev. Ostatně za to ručí onen manažer firmy. A že odvede skvělou práci, zjistíte, když stěhováci odejdou a vy budete moci začít pracovat ve stejné firmě, na jiném místě.