Blogs

Na koncert i zábavu

Plánujete zábavu, oslavu, Äi ples, a hledáte nÄ›koho, kdo vám zajistí hudební program? Pak jste na správném místÄ›. Timbre Music může zajistit program celé akce […]

Jaké jsou podmínky

Věřte mi, že obchodní podmínky se skoro všude liší. Protože každý obchodník si určuje své podmínky sám. A jsou ovšem ale také různé věci, které […]

Mobil jako zábava

Řekla jsem si, abych zabavila svého malého syna, tak mu pořídím asi mobilní telefon. Protože synovi už je sedm let a on mi sám řekl, že […]

Parkety, to je naše parketa!

ChtÄ›li byste vÄ›dÄ›t, co je naší parketou? Čím se živíme, co je pro nás denním chlebem? Pak vás jistÄ› potěší naÅ¡e slovní hříÄka, prostÅ™ednictvím které […]

Ubytujte se v klidné lokalitě za sympatickou cenu

Ubytovna, která na prvním místÄ› myslí vÅ¡emi prostÅ™edky na zajiÅ¡tÄ›ní maximální spokojenosti svých návÅ¡tÄ›vníků, pÅ™edstavuje dokonalý ubytovací program, který je jako Å¡itý na míru nejen […]

Využijte sídlo firmy i jako virtuální kancelář

Poskytnutí sídla spoleÄnosti je služba, která naplní touhu po prestižnÄ›jší adrese anebo je to naplnÄ›ní podnikatelského zámÄ›ru nemít sídlo firmy na adrese svého bydliÅ¡tÄ›. TÄ›ch […]

Zábavné školní výlety plné nových informací

  Jako třídní uÄitel/ka byste pro svou třídu chtÄ›li letos vymyslet nÄ›jaký hezký, zábavný výlet, pÅ™i kterém by se ale zároveň vaÅ¡i žáci dozvÄ›dÄ›li i […]

I to je dnes zázrak

Plno stavebních firem dnes má tolik zakázek, že sehnat nějakou je ne malá, ale velká výhra. A vám se to povedlo. Dokonce mají u této […]