Úraz v zaměstnaneckém poměru

Nikdy to nechceme přivolávat dopředu, ale bohužel se může stát, že se při práci ve firmě stane nějaká nehoda a někdo se zraní. Pokud jste v zaměstnaneckém poměru a pracujete ve svém zaměstnání, bude se to hodnotit jako pracovní úraz. Nejčastěji bychom tedy měli získat náhradu škody takzvané bolestné.

výpočet

Odškodné za bolestné

  • Pokud se stane nějaký úraz či nehoda a vy se zraníte, budete vymáhat po zaměstnavateli takzvané odškodné za bolestné. Tedy by vám měl zaměstnavatel zaplatit způsobenou újmu na zdraví a s tím úzce souvisí i následná léčba. To všechno jde z výloh zaměstnavatele.
  • Většinou se tato částka hradí jednorázově. Kdy peníze dostanete? Bude to zřejmě v době, kdy už bude váš stav ustálený. Nemusí se však čekat až na ukončení pracovní neschopnosti. Odškodnění za bolestné můžete získat i dříve. V některých případech může být bolestné vypláceno i opakovaně a to z toho důvodu, kdybyste měli další výlohy https://www.epojisteni.cz/pojem-lecebne-vylohy spojené s dlouhodobou léčbou. Pokud to prokazatelně souvisí se zraněním, může být bolestné vypláceno i opakovaně.

Pracovní úraz aneb dostanu za něj nějaké peníze a kolik to bude?

Jak se částka vypočítává? Kolik můžete získat? Výpočet bolestného se odvíjí od takzvaných bodů, které přidělila vláda. Nařízení vlády se týká všech úkonů spojených s touto problematikou. Zákon je platný již od roku 2015. Výše náhrady škody se tedy posuzuje podle počtu bodů nasbíraných dle jednotlivých úkonů. To znamená, že v praxi se jednotlivě posuzují diagnózy, ke kterým jsou přiřazovány body. Odškodnění je tedy vypočítáno podle počtu bodů. Jeden bod znamená v přepočtu 250 Kč. Za jednotlivé diagnózy se body sečtou a následně vynásobí částkou za jeden bod.
Dále je známá promlčecí lhůta, kterou si každý musí hlídat. Jedná se o tři roky zpětně.

kalkulačka

Pozor si dejte u pojišťovny

  • Často se stává, že klienti nejsou spokojeni s tím, co jim určil praktický lékař, nebo nejsou spokojení s částkou u odškodnění. Proto je dobré zvolit cestu odborných konzultací.