Zábavné školní výlety plné nových informací


 

Jako třídní uÄitel/ka byste pro svou třídu chtÄ›li letos vymyslet nÄ›jaký hezký, zábavný výlet, pÅ™i kterém by se ale zároveň vaÅ¡i žáci dozvÄ›dÄ›li i nÄ›co nového? Potom vyzkouÅ¡ejte Å¡kolní výlety, které pro vás pÅ™ipravila naÅ¡e spoleÄnost ze Zámku LouÄeň. Bohatý program, který vyplňuje projektové výukové programy. VaÅ¡i žáci získají spoustu nových informací a znalostí a zároveň se budou celou dobu bavit a zažívat soustu zábavy, legrace a dobrodružství! VezmÄ›te tedy vaÅ¡i třídu na Å¡kolní výlety k nám na Zámek LouÄeň, který se nachází nedaleko Nymburka, za PodÄ›bradami!

Co vás bÄ›hem projektových výukových programů Äeká?

Zajímalo by vás, co vÅ¡echno vám a vaší třídÄ› Å¡kolní výlety na Zámku LouÄeň pÅ™inesou? V první Å™adÄ› je důležité zmínit, že naÅ¡e projekty odpovídají požadavkům MÅ MT a tudíž i Å¡kolním vzdÄ›lávacím programům. Pro své žáky si potom můžete vybrat cestu zámeckým parkem, kde se seznámí s odliÅ¡nými dÅ™evinami a rostlinami, můžete využít cestu po stopách poÅ¡ty rodu Thurn-Taxis a mnohem více. BÄ›hem pauzy můžete využít obÄerstvení v nádherné zámecké restauraci.